Svart på vitt – alltid sanning?


Written down in black and white
– always the truth?