Svärdet – dödligt vapen
och symbol för makt


The sword – a lethal weapon
and symbol of power