”Jag talade. Och drev
mina kamrater i fördärvet.”


“I spoke. And drove my friends into ruin.”