”Jag känner lukten
av bondehärens rädsla…”


“I can smell the fear
of the peasants army…”