”Nils, min pojk, var blev du av?”


“Nils, my boy, where did you go?”