Släpp inte Valdemar över bron!


Don’t let Valdemar cross the bridge!