Fienden har siktats
– larmet går!


The enemy has been sighted
– sound the alarm!