Dansken är på väg
– räddas det som räddas kan!


The Danes are coming
– save what you can!