”Några av våra fiender
sammansvärjer sig…”


“Some of our enemies are conspiring…”