Två konstnärers tolkningar
av slaget om Gotland 1361


Two artists’ interpretations
of the Battle of Gotland 1361